Çizgili Forum

Geri git   Çizgili Forum > FORUM KULLANIM ALANI > Üst Yönetim Odası > EĞİTİM HAYATI, OKULLAR VE ÖDEV ARŞİVİ > Ödev Arşivi > Tıp
Üye Ol Yardım Üye Listesi Takvim Tüm Mesajları Okunmuş Say

Yanıtla
 
Seçenekler Stil
Alt 25-10-2010, 11:38   #1
bukabuka

 
bukabuka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: 14-12-2009
Yaş: 34
Mesajlar: 3.291
Uye No:7721
Tecrübe Puanı: 8799
Karizma Puanı: 8671248
Karizma Derecesi
bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde bukabuka şöhret ötesinde
yeni Düz Kaslar

DÜZ KAS

Düz kas, iğ biçimli, uzun ve enine çizgilenme göstermeyen hücrelerden oluşur. Her hücrenin etrafında bir eksternal lamina ve retiküler liflerin oluşturduğu bir ağ bulunur. Bu iki komponent, her bir kas lifinde oluşan gücün kombinasyonunu sağlayarak, hareketin birlikteliğine yardımcı olur (bağırsaktaki peristaltizm gibi).Düz kas hücreleri füziform biçimlidir (çapı, orta bölümde en geniştir, uçlara gittikçe incelir). Büyüklüğü, 20 µm (küçük kan damarlarında) den 500 µm (gebe uterusu) ye kadar değişir. Gebelik sırasında, uterus düz kas hücrelerinin büyüklüğü ve sayısı artar. Her hücrenin bir çekirdeği vardır ve hücrenin ortasındaki en geniş yerde yerleşiktir. Yerden kazanmak için bir hücrenin dar bölümü, komşu hücrenin geniş bölümüne bitişik konumdadır. Bu düzenleniş nedeniyle, enine kesitlerde, en geniş çaplısında çekirdek bulunan irili ufaklı yuvarlaklar şeklinde gözlenir. Düz kas kasıldığında kenarları kıvrımlı bir hal alırken (fisto gibi), çekirdek bükülür ve bir tirbuşon görünümü alır.Mitokondrionlar, poliribozomlar, agranüler endoplazmik retikulum sisternaları ve Golgi kompleksi, çekirdeğin kutuplarında yoğunlaşmıştır. Pinositotik veziküller, hücre yüzeyine yakın fazla miktarda görülürler.
Çizgili kasınkine benzer ve kapalı membran sistemlerinden oluşmuş, rudimenter bir sarkoplazmik retikulum bulunur. Düz kas hücresinde T tübül sistemi bulunmaz. Dolayısı ile triad ve diadlar yoktur.
Kasılma aktivitesine ek olarak düz kas hücreleri kollajen, elastin ve proteoglikanları da sentezleme kapasitesine sahiptir.

Düz kas hücresinin boyanma özelliği: Özel boyama yapılmadığında hematoksilen–eozin boyamalarında düz kaslar arasında yer alan kollajen lifler ile düz kaslar karıştırılabilir. Ayırım için şu hususlara dikkat etmek gerekir:
a) Ribozom içeriği nedeniyle eozinle kollajen liflere kıyasla daha koyu boyanır.
b) Çekirdekler içine yerleşiktir (kollajen liflerin arasında fibroblast çekirdekleri yer alır).
c) Çekirdeği fibroblast çekirdeğinden daha büyüktür.

Miyofilamentler

Düz kasın karakteristik kasılması, aktin ve miyozin filamentlerinin yapısı ve düzenlenimi ile ilgilidir. Buradaki aktin ve miyozin, çizgili kasta olduğu gibi parakristalin organizasyonu göstermez. Miyofilament demetleri, hücre boyunca birbirlerini oblik olarak çaprazlayarak, kafes şeklinde bir ağ oluştururlar. Bu demetler, aktin, tropomiyozin ve kaldesmon içeren (troponin bulunmaz) ve 5–7 nm kalınlığında ince filamentlerle, miyozin içeren 12–16 nm kalınlığındaki kalın filamentlerden oluşur. Düz kasın aktin ve miyozini, çizgili kastakiler gibi, kayıcı filamentler mekanizmasına benzer şekilde kasılırlar.
İnce filamentler: Yapısında, aktin, tropomiyozin ve kaldesmon bulunur. Aktin ve tropomiyozin, miyozin II ile birlikte güç üretiminden sorumludur. Kaldesmon, F–aktine bağlanarak, miyozin bağlama alanını bloke eder. Tropomiyozin ve kaldesmon, Ca++–bağımlı düzenleyici proteinler ile kontrol edilir.
Kalın filamentler: Düz kasın miyozin filamentleri, çizgili kas hücresinden daha az stabildir.
Düz kas hücrelerinin sitoplazması içinde 10 nm kalınlığındaki intermediyet filamentler oldukça düzenli bir yerleşim gösterirler. Desmin, tüm düz kaslardaki intermediyet filamentlerin başlıca proteinidir. Vimentin, vasküler düz kaslarda bulunan ek bir proteindir.
Miyozin hafif zincir kinaz, –aktinin ve kalmodulin düz kas hücresinin diğer proteinleridir. Kalmodulin, Ca++ bağlayan proteindir. İskelet kasındaki Troponin C’nin analogudur. Ca++–kalmodulin kompleksi, kaldesmona bağlanarak, kaldesmonun fosforilasyonu ve aktinden ayrılmasına neden olur.
Miyofilamentlerin düzenlenimi: Filamentler düz kas liflerinin uzun eksenine paralel uzanır, fakat çizgili kastan farklı bir biçimde daha çok üst üste binmiştir ve enine çizgilenme göstermez. İnce ve kalın filamentlerin üst üste binmeleri, kalın filamentlerin farklı düzenlenimi, kasılmanın daha güçlü olmasına izin verir. İnce ve kalın filamentlerin düz kaslardaki oranı 12:1’dir.Yoğun Cisimler
Yoğun cisimler, protein yapıdaki tutunma plaklarıdır. –aktinin yapısındadır. Hem ince hem de intermediyet filamentleri direkt ya da indirekt olarak sarkolemmaya bağlarlar; bu nedenle de çizgili kastaki Z çizgisine benzerler.
Sarkoplazmik Retikulum
Düz kas hücrelerinde iyi gelişmemiş sarkoplazmik retikulum bulunur. Bu sarkoplazmik retikulum kalsiyumun tutulması ve salınmasında işlev görür. Bol miktarda yüzey ile ilişkili membranla sınırlı veziküller, kaveola içerir. Kalsiyumun tutulumu ve salınımı bu veziküllerle gerçekleşir.


Düz Kas Liflerinin Tipleri
Gelişimsel, biyokimyasal ve fonksiyonel farklılıklarına göre sınıflandırılabilir.
Visseral düz kas: Splanikoplevral mezenşimden gelişir.Torasik ve abdominal iç organların duvar yapısında bulunur. Kalın miyozin ve ince aktin filamentlerine ek olarak 10 nm’lik desmin içeren intermediyet filamentlerin oluşturduğu ağ yapısına sahiptir. Zayıf sinir desteği nedeni ile hücrelerde oluşan kasılma dalgası birinden diğerine çok sayıda bulunan gap junctionlarla aktarılır. Kasılma yavaş ve dalgalıdır.
Vasküler düz kas: Kan damarları çevresinde mezenşimden gelişir. İntermediyet filamentleri desmin yanısıra başlıca vimentinden oluşur. Kasılma, lokalize alanlarda sınırlıdır ve kuvvetli değildir.
İrisin düz kası: Sfinkter ve dilatatör pupilla kasları diğer düz kaslardan farklıdır. Ektodermden gelişir. Bu kaslar çok birimli (multiunit) düz kaslardır, çok miktarda sinir içerir ve çok kesin, kademeli kasılma yapabilir.

Düz Kasın Düzenlenimi
Çoğu yerde kasılma yönünde, uzun eksenleri birbirine paralel olacak şekilde yanyana gelerek, küçük fasikuluslar yapar. Fasikuluslar arasında damar ve sinirleri taşıyan gevşek bağ dokusu bulunur. Fasikulus içinde bağ dokusunda elastik ve retiküler lifler hakimdir. Az sayıda fibroblast bulunur. Olasılıkla buradaki lifler kas hücresinde sentezlenir. Her kas hücresinin etrafı bol miktarda retiküler liflerle kuşatılmıştır.
Fasikulus oluşturup sıkıca paketlenmeleri, yerden ekonomiyi sağlar. İçi boş organların duvarında genellikle 2 tabaka halinde bulunur (örneğin ince bağırsaklarda, iç tabaka bağırsak duvarını sirküler biçimde çevreler, dış tabaka ise bağırsak duvarı boyunca longitudinal seyirlidir).
Bazı yerlerde ise tek tek, ya da gevşek ağ yapar tarzda bulunur (derinin bazı bölgelerinde).

Kasılma Mekanizması: Belli bir düz kas demetinin innervasyonu, bu demetin fonksiyonu ve büyüklüğüne bağlıdır. Düz kas, otonom sistemin hem sempatik hem de parasempatik sinirleriyle innerve edilir. Düz kasta, iskelet kasında olduğu gibi özelleşmiş bir nöromüsküler birleşke yoktur. Sıklıkla, otonomik sinir aksonları bir genişlemeyle endomisyal bağ dokusunda sonlanırlar.
Düz kas genellikle, sinir uyarısının olmadığı zamanlar spontan olarak aktivasyon gösterir. Bu nedenle, sinirsel uyartının etkisi aktivasyonu başlatmaktan çok (çizgili kasta olduğu gibi), aktivasyonu modifiye etmekle ilgilidir. Düz kas, kasılmasını uyararak ya da baskılayarak antagonistik etki gösteren, hem adrenerjik hem de kolinerjik sinir sonlanmalarına sahiptir. Bazı organlarda kolinerjik sonlanmalar uyarıcı, adrenerjik sinirler baskılayıcı etki gösterirken, diğer organlarda bunun tersi bir etki oluştururlar.
Ca2+ akını, düz kas hücresinde kasılmayı başlatır. Düz kas miyozini ancak, hafif zinciri fosforlandığında aktinle etkileşime girer. Hem bu nedenle ve hem de iskelet kasındaki gibi troponin kompleksi olmadığından, düz kasın kasılma mekanizması çizgili ve kalp kasındakinden biraz farklıdır. Düz kasta Ca2+, calmodulin (kalsiyum bağlayan ve kas olmayan hücrelerde kasılmayı da sağlayan bir protein) ile kompleks oluşturur. Ca2+–calmodulin kompleksi, miyozinin fosforlanmasını sağlayan, miyozin hafif zincir kinaz’ı aktive eder.
Miyozin hafif zincir kinaz aktivitesini etkileyen, kalsiyum dışında da faktörler vardır. Bu faktörler, düz kas hücresinin kasılma derecesini etkilerler. Yerel uyartı kas liflerinin gerilmesine neden olarak (örneğin mesanede içerik artışına bağlı olarak) membran potansiyelini değiştirerek kasılma dalgası başlatabilir. Aynı zamanda kasılma ya da gevşeme, siklik AMP (cAMP) yoluyla etki eden bir hormon
yoluyla da düzenlenebilir. cAMP düzeyi arttığında, miyozin hafif zincir kinaz aktive olur, miyozin fosforilize olur ve hücre kasılır. cAMP düzeyinin düşmesi zıt etki göstererek, kasılmayı azaltır. Uterus düz kasları üzerine seks hormonlarının etkisi, nöral olmayan kontrol için bir başka örnektir. Östrojen, cAMP miktarını ve buna bağlı olarak da miyozinin fosforlanmasını arttırır. Sonuçta, uterus düz kaslarının kasılma aktivitesi artar. Progesteron zıt bir etkiye sahiptir. cAMP düzeyini düşürür, miyozinin fosforlanmasını durdurarak uterus kaslarının gevşemesine neden olur.

Yenilenme ve Onarım
Düz kas yapısında düzenli olarak çoğalan hücre popülasyonu vardır. Düz kas hücreleri yaralanmaya mitotik aktivite ile çoğalarak yanıt verir. Uterusun düz kas hücreleri, gebelikte ve normal menstrüyel siklus sırasında çoğalır. Erişkinde, kan damarlarının duvarındaki düz kaslar, hasarlanan ve yaşlanan hücreleri yenilemek için düzenli olarak bölünür.

KAYNAKLAR
1. Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Basic Histology. 9th edition, Stamford: Appleton & Lange, 1998: 181–201.
2. Gardner PL, Hiatt JL. Color Textbook of Histology. Philadelphia: W.B. Saunders Co.,1997: 131–154.
3. Stevens A, Lowe J. Human Histology. 2nd edition, London: Mosby, 1997: 65–76.
4. Telford IR, Bridgman CF. Intraduction to Functional Histology, 2nd edition, New York: Harper Collins Collage Publishers, 1995: 151–165.
5. Ross MH, Romrel LJ, Kaye GI. Histology. A Text and Atlas. 3rd edition, Baltimore: Williams&Wilkins, 2003: 246–271.
6. Fawcett DW. A Textbook of Histology. 20th edition, New York: Chapmen & Hall, 1994: 260–308.
7. Tekelioğlu M. Genel Tıp Histolojisi. 2. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi, 1993: 147–167.
8. Sağlam M. Genel Histoloji.4. Baskı, Ankara: Yorum Matbaacılık Sanayii, 1993: 221–253.
9. Paker Ş. Histoloji. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1990: 169–186.
10. Leeson TS, Leeson CR, Paparo AA. Text/Atlas of Histology. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 1988: 235–262.
11. Cormack DH. Ham's Histology. 9th edition, Philadelphia: J.B Lippincott Co., 1987: 388–420.
12. Freeman WH, Bracegirdle B. An Advanced Atlas of Histology. Heinemann Educational Books, London, 1986:38–40.
13. Geneser F. Textbook of Histology. 1st edition, Copenhagen: Munksgaar, 1986: 259–283.
14. Kierszenbaum A.L.: Histology and Cell Biology. Mosby, St. Louis, 2002.
bukabuka isimli üye çevrimdışı   Alıntı Yap ve Yanıtla
Yanıtla


Konuyu toplam 1 üye okuyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz
vBulletin® Version 3.7.0 Beta 4